Historia powstania

Szanowni Państwo i Przyjaciele Klubu Abstynenta ,,Promyk”, który powstał w roku 1991. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Pani magister Barbara Kostrubiec. Pani magister zaproponowała zorganizowanie tego przedsięwzięcia panu Zbyszkowi Skawińskiemu, propozycja została przyjęta z wielkim zadowoleniem. Zaczęły się wspólne działania związane założeniem i organizacja obecnego Stowarzyszeniem. W niedługim czasie odbyło się spotkanie Komitetu który zapoznał się z projektem statutu i został w całości przyjęty. Wybrano też zarząd w składzie: 

Zbigniew Skawiński – prezes 

Adam Knichał - V-ce prezes 

Marian Podolak – sekretarz 

Elżbieta Furman – skarbnik 

Komitet upoważnił Zbigniewa Skawińskiego do złożenia stosownych dokumentów w Sądzie w celu rejestracji  obecnego Stowarzyszenia. Zaczęły się poszukiwania lokalu na naszą działalność. ówczesny burmistrz pan Adam Kołaczyński proponował różne lokale, ale najbardziej odpowiadał nam lokal przy ulicy Rynek 3. Także niedługo na wniosek Komitetu Założycielskiego Sąd Wojewódzki w Zamościu wpisał do rejestru Stowarzyszeń  Klub Abstynenta ,, Promyk” oraz zarząd jak wyżej. Po otrzymaniu lokalu za który byliśmy bardzo wdzięczni czekało nas wiele prac remontowych. Chcielibyśmy stanowczo podkreślić i zarazem bardzo podziękować Urzędowi Miasta za wsparcie finansowe, które to umożliwiło nam zakupu podstawowego wyposażenia by można było zacząć nasze statusowe działania. Chcielibyśmy podkreślić że wielkim zapałem podejmowaliśmy wszelkie prace na rzecz naszego Klubu jak i na rzecz ludzi z problemem alkoholowym. 

Nasze wiadomości związane z chorobą alkoholową były bardzo ograniczone  w związku z tym założyliśmy grupę AA pod nazwą ,,Nadzieja”. Nawiązywaliśmy również kontakty z innymi Klubami takim jak: ,, Lumen” Hrubieszów; ,,Qvo Vadis” Zamość; ,,Wiarus” Zamość; ,,Iskra” Biłgoraj czy Oparcie Bidaczów. Wymiana doświadczeń bardzo ułatwiła dalsze nasze działania i pomoc drugiemu człowiekowi. Nie skończyło się jednak tylko na kontaktach z innymi Klubami. Nadal pragnęliśmy pogłębiać naszą wiedzę na temat choroby alkoholowej, dlatego organizowaliśmy różnego rodzaju spotkania na które zapraszani byli przedstawiciele różnych profesji: psycholodzy, lekarze, księża, czy też przedstawiciele sądu, prokuratury i urzędu miasta. 

Chcielibyśmy zaznaczyć, że w tym czasie pełnomocnikiem do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był pan Stanisław Leśniak wspaniały i oddany człowiek z Zamościa. 

Szanowni  przyjaciele 

 Tradycją stały się regularne  wyjazdy do Częstochowy, Lichenia, Kalwarii Pacłwaskiej jak i obchody rocznic abstynencji, sptkań opłatkowych, dnia kobiet i wiele innych spotkań związanych z naszą trzeźwością. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że nasze obecne Stowarzyszenie należało do Federacji Klubów Abstynenckich jak i do Stowarzyszenia Klubów Abstynenckich Zamojszczyzny.  

Należy też wspomnieć, że w latach 98 – 2001 z inicjatywy Zarządu oraz pana pełnomocnika Zbigniewa Skawińskiego został przeprowadzony kapitalny remont: wymiana okien, drzwi, podłogi. Prace zostały solidnie wykonane to też chcielibyśmy bardzo podziękować panu Leszkowi Kleszczyńskiemu byłemu v-ce burmistrzowi za zaangażowanie podczas prac remontowych.  

Szanowni państwo 

Nasze Stowarzyszenie na dzień obecny rozwija się bardzo dobrze przybywa nowych członków. Są organizowane Piknik Trzeźwościowe, nowe formy pracy. Posiadamy wyposażenie które jest nam niezbędne do naszej działalności. Nasze Stowarzyszenie posiada Certyfikat nadany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajową Rade Związków Stowarzyszeń Abstynęckich. Chcemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy należymy do Związków Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny. 

Specjalnie na koniec zostawiliśmy bardzo gorące podziękowania płynące z głębi naszych serc. Za wszelką okazana nam pomoc, za wsparcie duchowe, za wasz poświęcony czas dla nas bardzo dziękujemy i życzymy dużo zdrowia a są to osoby: 

Barbara Kostrubiec 

Celina Sobczuk 

Maria Sendecka 

Zbigniew Skawiński 

Bardzo dziękujemy też panu burmistrzowi Wojciechowi Żukowskiemu oraz byłemu pełnomocnikowi a obecnemu sekretarzowi miasta panu Januszowi Brodowskiemu. Chcielibyśmy również podziękować obecnej pełnomocnik pani Monice Nocek z Urzędu Miasta jak i pani Wioletcie Salitra z Urzędu Gminy. Chcielibyśmy też podziękować nieobecnym i wspaniałym ludziom, którzy robili wszystko by nam pomóc chodzi o panie Elżbietę Furman i Barbarę Janisławską. Z całego serca dziękujemy.