Gdzie szukać pomocy?

INSTYTUCJE PIERWSZEGO KONTAKTU:

 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta ''PROMYK”
  ul.Rynek 3/3 22-600 TomaszówLub.
  ska.promyk@wp.pl
  tel.846658500, dyżury: poniedziałek-piątek w godzinach 16:00 -19:00.
 • Tomaszowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
  22-600 Tomaszów Lub ul. Listopadowa 17 a.


GRUPY SAMOPOMOCOWE:

 • Spotkanie A-A
  poniedziałek godz.17:00, Nadzieja,
  22-600 Tomaszów Lub ul. Rynek 3/3 (S.K.A. „Promyk”)
 • Spotkanie A-A
  piątek godz.18:00,
  Królewska 22-600 Tomaszów Lub ul. Listopadowa 17a.
 • Punkt konsultacyjno - interwencyjny dla osób dotkniętych przemocą i uzależnieniami. Pomoc psychologiczna , socjalna i prawna.
  Środa 15:30 – 17:30 ul.29 listopada 9 22-600 Tomaszów Lub (Urząd Gminy).
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Wyspiańskiego 7 22-600 Tomaszów Lub tel:84 664 42 54
 • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
  ul. Lwowska 55 22-600 Tomaszów Lub.
  tel. 84 665 74 64 (Sąd Rejonowy)
 • Komenda Powiatowa Policji
  ul. Żeromskiego 4, 25 22-600 Tomaszów Lub.
  Tel. 84 664 82 10, 84 664 82 44.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Papieża Jana Pawła II 12 22-600 Tomaszów Lub.
  Tel. 84 665 97 94
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 29 Listopada 10 22-600 Tomaszów Lub tel. 84 664 29 31
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Lwowska 68 22-600 Tomaszów Lub. (Starostwo Powiatowe)
  tel.84 664 35 90, e-mail: pcpr -tomaszow@o2.pl

 

ODDZIAŁY ODWYKOWE:

 • NZOZ ''PSYCHO-MED'' Poradnia Odwykowa
  Petera 2 A, 22-600 Tomaszów Lub tel. 84 665 86 79
  e:mail: Psycho-Med@poczta.onet.pl
  Poradnia Odwykowa :czynne 8:00 -16:00
 • Instruktor Terapii Uzależnień
  Petera 2A, 22-600 Tomaszów Lub,
 • SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
  ul. Klasztorna 4 22-463 Radecznica tel. 84 681 80 02 e:mail: poczta@radecznica.pl
 • Zakład Lecznictwa Odwykowego-Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
  ul. Abramowicka 2, 20-709 Lublin tel.:81 744 30 61
 • NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień
  stowarzyszenie@czp-zamosc.pl
  poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień Partyzantów 5 22-400 Zamość tel.:84 627 16 16
 • SP ZOZ Oddział Leczenia Uzależnień
  całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień Piłsudskiego 11 22-500 Hrubieszów tel.:84/ 696 26 11.